به گزارش پایگاه خبری نشان :

آنطور که اکثر کارشناسان پیش بینی کرده اند احتمالا امروز بورس منفی خواهد شد. البته برخی نیز اعتقاد به بورس مثبت یا متعادل دارند. در ادامه نظرات این کارشناسان به صورت کامل آورده شده است.

huS6IQntIDFl