به گزارش پایگاه خبری نشان :

یک فیلم از مرد نانوای ایرانی منتشر شده است که آتش روی او تاثیرگذار نیست.

در این فیلم نانوای جوان داخل تنور نان سنگگی روی سنگ های داغ نشسته است و به فردی که بیرون تنور ایستاده می گوید شعله آتش را بیشتر کند.

مرد نانوا سنگ های داغ را در دست می گیرد و می گوید این کار خداست که آتش روی من اثرگذار نیست

حجم ویدیو: 4.84M | مدت زمان ویدیو: 00:00:39