به گزارش پایگاه خبری نشان :

زلزله به بزرگی ۴.۶ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ترکمنستان را لرزاند.

نزدیک‌ترین شهرهای ایران به کانون زلزله :

 ۲۱۳ کیلومتری مراوه تپه (گلستان)

 ۲۱۵ کیلومتری داشلی برون (گلستان)

 ۲۲۹ کیلومتری یکه‌سود (خراسان شمالی)