به گزارش پایگاه خبری نشان :

نوعروس هندی وقتی که فهمید فوبیای زیادی نسبت به سوسک دارد همسرش را مجبور کرد در عرض 3 سال 18 بار اثاث کشی کنند.

تازه داماد هندی که مهندس کامیپوتر هم است پس از این که متوجه فوبیای همسرش شد به خاطر ترس از بی آبرویی در مقبل خانواده و فامیل تصمیم گرفت همسرش را طلاق دهد.

این مرد مدعی شد که همسرش را نزد بسیاری از روانپزشکان برده، اما همسرش از مصرف هر دارویی که تجویز می‌شود خودداری می‌کند و در مقابل همسر این مرد نیز مدعی است که شوهرش او را درک نمی‌کند و سعی دارد با این دارو‌ها او را بیمار روانی معرفی کند.

گفتنی است که این زوج برای آخرین راهکار به مرکزی که به مردان گرفتار در پرداخت جهیزیه و خشونت خانگی کمک می‌کند مراجعه کردند اما شوهر این زن با ادعای آبروریزی نزد خانواده و همچنین خستگی از این روال زندگی دادخواستی را برای طلاق به دادگاه ارائه کرده است