به گزارش پایگاه خبری نشان :

روزیاتو/یک کشاورز بلژیکی با تغییر مرز بلژیک و فرانسه سر و صداهایی را دنیا ایجاد کرده است. یک علاقه‌مند به تاریخ محلی در حال عبور از جنگل بود که متوجه شد سنگی که مرز بین دو کشور را تعیین می‌کند ۲.۲۹ متر جابجا شده است. گفته می‌شود یک کشاورز بلژیکی که این سنگ را مانع کارکرد صحیح تراکتور خود می‌دیده، آن را چند متر به داخل خاک فرانسه برده است.

xp0WSoMNPy52

این حادثه البته برای هر دو طرف ماجرا جالب و خنده‌دار بوده و بجای ایجاد دعوا و هیاهوی بین‌المللی باعث ایجاد لبخند آن‌ها شده است. یکی از شهرداران بلژیکی به شبکه TF1 فرانسه گفت: «او با این کارش بلژیک را بزرگتر کرده و باعث کوچکتر شدن فرانسه شده است. البته که این ایده خوبی نبود.»

مرز بین فرانسه و بلژیک هم اکنون ۶۲۰ کیلومتر امتداد دارد. این مرز به طور رسمی بر اساس پیمان کورتریک تاسیس شد. قدمت این سنگ نیز به سال ۱۸۱۹ باز می‌گردد جایی که مرز برای اولین بار مشخص شد. یکی دیگر از شهرداران بلژیکی با خنده در مورد این اتفاق گفت: «من از این کار آن کشاورز بسیار خوشحالم چرا که شهرم اکنون بزرگ‌تر شده! اما بقیه همتاهایم آنچنان که باید با من موافق نیستند.»