به گزارش پایگاه خبری نشان :

در اسفند سال گذشته پایه حقوق با افزایش ۳۹ درصدی به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. یعنی یک کارگر مجرد در کمترین حالت باید از سال آینده دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان را دریافت کند. بن کارگری ۶۰۰ هزار تومان، بن مسکن ۴۵۰ هزار تومان، پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان و حق اولاد ۳۴۵ هزار تومان تعیین شد. براساس این ارقام حقوق یک خانواده سه نفره چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تومان است.

به تازگی اخباری در خصوص بن مسکن کارگری منتشر شده که براساس آن حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده و برای تصمیم‌گیری نهایی و طرح به هیات دولت ارجاع شده است.

برخی از کارگران ممکن است این طور تصور کنند که این ۴۵۰ هزار تومان یک مبلغ دیگر است که به مبالغ بالا اضافه می‌شود، اما اینطور نیست چرا که بر اساس اظهارات دبیر کل کانون انجمن‌های صنفی کارگران، «حق مسکن» تنها مولفه‌ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رای هیات وزیران است.

نهایی شدن مبلغ حق مسکن به تصمیم هیات وزیران بستگی دارد. در واقع تصمیم و رای شورای عالی کار در خصوص حق مسکن قابل اجرا نیست و حتما باید پس از تصویب در هیات وزیران ابلاغ شود.

اما اگر هیات وزیران این حق مسکن را در جلسه هفته جاری تصویب کنند، کارفرمایان باید حق مسکن حقوق فروردین را نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت کنند؟

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این خصوص بگفت: طبق مصوبه شورای عالی کار همه‌ی کارفرمایان باید حق مسکن فروردین را نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت کنند.

یعنی اگر هیات وزیران حق مسکن را در اردیبهشت تصویب کنند، یک خانواده سه نفر باید مبلغ چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تومان به عنوان حقوق اردیبهشت و ۴۵۰ تومان به عنوان حق مسکن ماه قبل دریافت کنند که در مجموع چهار میلیون و ۶۴۰ هزار تومان می‌شود.