به گزارش پایگاه خبری نشان :
در این ویدئو که توسط یکی از نیروهای داروخانه در اختیار یکی از فعالان فضای مجازی قرار گرفته، می بینیم چند جوان با یک قمه وارد داروخانه ای می شوند و مقداری پودر بدنسازی به سرقت می برند و با موتورسیکلت از صحنه متواری می شوند. کاربران به این سرقت واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: «احتمالا از این جوونای عشق بدنسازی بودن که پول خرید پودر نداشتن و این جوری اومدن به دستش بیارن.» کاربر دیگری نوشت: «کاش یکی به این جوونا بگه این کار سرقت مسلحانه است و فرقی نداره شما یه خمیردندون بدزدی یا طلا، این کار ایجاد رعب و وحشته، اصلا می دونید مجازاتش چیه؟ چرا به خاطر هیچی با جونتون بازی می کنید؟»