به گزارش پایگاه خبری نشان :

خراسان: اگر فیلم جذاب انگل محصول کره جنوبی را دیده باشید،  از شنیدن این خبر زیاد تعجب نمی‌کنید! چند وقت پیش یک مرد ژاپنی متوجه ناپدید شدن غذا در یخچال خانه‌اش می شود، بعد یک دوربین امنیتی نصب می کند و می بیند یک زن بی‌خانمان در محفظه بالای کمد دیواری خانه‌‌اش مخفی شده و شب‌ها بیرون می آید و به سراغ یخچال می رود. عجیب‌ این که این زن 58 ساله بیش از یک سال در آن خانه و در محفظه بالای کمد دیواری زندگی می کرده و در کمال تعجب کسی متوجه حضورش نشده. کاربری نوشت: «این دیگه چه سبک زندگیه من فکر می کردم انگل سیاه نماییه ولی ژاپن هم انگل داره واقعا.» کاربری نوشت: «بعضی از خبرها رو که می شنوی ذهنیتت راجع به یک کشور عوض میشه واقعا من فکر نمی کردم ژاپن فقیر و بی خانمان داشته باشه.