به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش رسانه‌های عربی، این مرد تونسی که با هدف خودکشی به یک گورستان رفته بود داخل یک قبر آماده رفت و با بلوک‌های سیمانی راه خروج خود را بست. او لحظاتی پیش از مرگ تصمیمش را عوض کرد ولی نتوانست خود را از آن مهلکه نجات دهد

او در این باره گفت: وقتی متوجه شدم نمی‌توانم به تنهایی خود را نجات دهم با پلیس تماس گرفتم و از آنها درخواست کمک کردم، آنها هم به محل دفنم آمدند و مرا از داخل قبر خارج کردند.

پلیس تونس هم اعلام کرد این جوان هنگام خودکشی وضعیت عادی نداشته و تحت تاثیر مشروبات الکلی بوده است.

این جوان که نامش ذکر نشده بعد از خروج از قبر راهی زندان شد تا بازجویان به دلایل اقدام او پی ببرند.