به گزارش پایگاه خبری نشان :

هندی ها قضیه را شوخی نگرفتند و با شکایت به کنفدراسیون فوتبال آسیا، دردسرساز شدند؛ در نهایت AFC هم که به دنبال کوچک ترین بهانه است تا جرایم سنگین خود را به فوتبال ایران تحمیل کند با یک حکم ۱۷ هزار و پانصد دلاری (معادل ۴۰۰ میلیون تومان) کار را بست تا از این پس بدانیم لقب گران ترین پست اینستاگرام باید به آن دوست عزیزی تقدیم شود که یک پست بی ربط را به منتشر کرد و چنین افتضاحی را به بار آورد!