به گزارش پایگاه خبری نشان :

رسیدگی به این پرونده از یک سال قبل به دنبال شنیده شدن صدای شلیک گلوله در پارکی در شرق تهران آغاز شد . رهگذرانی که در پارک بودند با صحنه وحشتناکی روبه رو شدند .یک مرد با اسلحه به صورت مامور  پلیس شلیک کرد. وی می خواست بعد از شلیک خونین از پارک فرار کند که از سوی رهگذران دستگیر و تحویل پلیس شد .

مامور پلیس که از ناحیه سر و صورت به شدت آسیب دیده بود با آمبولانس به  بیمارستان مردم منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. این مامور به طرز معجزه آسایی زنده ماند و پس از ترخیص از بیمارستان از مرد  مسلح شلیک کرد .

متهم 35ساله به نام  حمید که کارمند وزارتخانه بود در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام شلیک به  مامور پلیس و حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز پای میز محاکمه ایستاد .

در ابتدای جلسه مامور پلیس که از ناحیه سر و صورت به شدت آسیب دیده بود در جایگاه ویژه ‌ایستاد و  گفت :آن روز من در حال گشت زنی در پارک بودم و اصلاً متوجه حضور حمید نشده بودم .حتی ندیده بودم او در حالی استعمال مواد مخدر است. من در حال انجام ماموریت بودم که یک باره او به سر و صورتم شلیک کرد . من معجزه‌آسا زنده ماندم  اما صورتم به شدت آسیب دیده و این ماجرا همه زندگی ام را تحت تاثیر قرار داده است. من هنوز نتوانسته ام به زندگی عادی برگردم. به همین خاطر برای او درخواست اشد مجازات دارم و برای جراحت هایم دیه می خواهم.

جزییات ماجرای شلیک مرد معتاد به مامور پلیس

سپس حمید روبه روی قضات ایستاد .وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود ابراز  پشیمانی کرد و در تشریح جزئیات ماجرا گفت: من کارمند وزارتخانه بودم و زندگی آبرومندی داشتم .اما مدتی بود به مواد مخدر معتاد شده بودند .من  برای اینکه خانواده ام متوجه اعتیادم نشوند گاهی اوقات به پارک می رفتم و آنجا مواد مخدر مصرف می‌کردم .آن روز در پارک مشغول استعمال مواد مخدر بودم که یکباره مامور پلیس را دیدم و نمی‌دانند چرا اسلحه ای را که همراه داشتم از جیبم بیرون آوردم و و به سر او شلیک کردم .

وی ادامه داد: باور کنید من حال طبیعی نداشتم  که دست به چنین کاری زدم. من  تحت تاثیر مصرف مواد مخدر کنترل رفتارم را از دست داده بودم. به همین خاطر  دست به چنین اشتباهی زدم  و حالا طلب بخشش دارم.

وی درباره حمل سلاح غیرمجاز به قضات گفت: چند سال پیش برای تفریح به مریوان رفته بودم که آنجا اسلحه و یک شوکر خریدم .من هیچ هدفی برای خرید آنها نداشتم و بدون انگیزه آنها را با خودم به خانه بردم و سالها از آنها نگهداری کردم.آن روز اتفاقی اسلحه را در جیبم گذاشته بودم که به محض دیدن مامور پلیس به او شلیک کردم. من هنوز هم نمی دانم چرا دست به چنین کاری زدم.  من شرمنده مامور پلیس هستم و اتهامم را قبول دارم .

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.