به گزارش پایگاه خبری نشان :

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار با اشاره به دستگیری ۵ عضو دیگر شورای شهر صباشهر به اتهام ارتشا پس از بازداشت ۲ عضو شورا، شهردار، معاون فنی و مسوول امور قراردادها، گفت: با توجه به دستگیری هر ۷ عضو شورا، این شورا عملا منحل شد.

حمید عسگری ‌پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار اظهار کرد: پس از بازداشت ۲ عضو شورای شهر صباشهر، شهردار، معاون فنی و عمرانی و مسوول امور قراردادها، امروز ۵ عضو دیگر این شورا نیز به اتهام ارتشا به عنوان اتهام اصلی بازداشت شدند.

وی با اشاره به بررسی پرونده در مراحل قانونی خود، تصریح کرد: با توجه به دستگیری هر ۷ عضو شورای شهر دوره پنجم صباشهر، این شورا عملا منحل شد.

دو ماه گذشته ۲ عضو شورای صباشهر و هفته گذشته نیز شهردار صباشهر بازداشت شدند و حتی یکی از اعضای شورای بازداشت شده فعلی نیز با تایید صلاحیت در انتخابات اخیر به عنوان عضو علی‌البدل دوره ششم انتخاب شده است.