به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش طرفداری، سجاد شهباززاده با زدن 2 گل در بازی برابر نفت آبادان به رکورد رضا عنایتی در لیگ های 16 تیمی یعنی ثبت 21 گل در 30 بازی نزدیک شد.

 

سجاد شهباززاده در حال حاضر در 27 بازی با 19 گل زده آقای گل لیگ بیستم است، او با زدن 2 گل به رکورد عنایتی می رسد و با زدن 3 گل، رکورددار تعداد گل در لیگ های 16 تیمی خواهد شد.

رضا عنایتی در سال 84 و در چارچوب لیگ پنجم حرفه ای با زدن 21 گل در 30 بازی برای استقلال، آقای گل مسابقات لیگ شد، حد نصابی که در مسابقات لیگ های 16 تیمی دیگر هیچ گاه تکرار نشده است، بعد از عنایتی هم ادینیو با 20 گل در لیگ های 16 تیمی قرار دارد.

حالا 3 بازی تا پایان رقابت های لیگ برتر باقی مانده و شهباززاده 3 بازی فرصت دارد رکورد رضا عنایتی را بشکند.

البته رکورد آقای گلی لیگ برتر در اختیار رضا نوروزی است که در لیگ 18 تیمی با 24 گل زده آقای گل شد.