به گزارش پایگاه خبری نشان :

‌بعد در دربی چی میچسبه؟ چایی؟ نه اون که همیشه میچسبه ، بذار من بهت بگم ، یه برنامه با حضور دکتر صدر که بیاد در مورد آخرین باری که قهرمان شدن ‌، قهرمانی تو زمین رقیب ، طرفدارای افراطی ، دعواهای تاریخی و ... اینا صحبت کنه میچسبه ، زود خوب شو مرد