به گزارش پایگاه خبری نشان :

این جنایت هولناک هنگامی توسط این زن انجام شد که قربانی در خواب بود. بنا به گزارش پلیس که در دادگاه ارائه شد در این جنایت، اسمیت ۳ کیلوگرم شکر را با یک سطل بزرگ آب جوش میکس و سپس آن را روی همسرش پاشید.

قربانی پس از این حادثه در حالی که به دلیل سوختگی شدید به مدت ۵ هفته در بیمارستان بستری بود سرانجام جانش را از دست داد. بر اساس رای صادره که توسط هیئت ژوری دادگاه چشر در ماه ژوئن صادر شد اسمیت باید مدت ۳۸ سال را در زندان بگذراند. این در حالی است که این زن قبل از آزادی مشروط باید ۱۲ سال را در زندان سپری کند.

هنوز انگیزه اصلی قاتل از ارتکاب این جنایت اعلام نشده، اما گفته می‌شود که اسمیت به دلیل انتشار شایعاتی در مورد همسرش که فکر می‌کرده درست باشد به علت ناراحتی و عصبانیت از وی دست به این اقدام زده است.