به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش یاهو، قاتل یک کارگر فروشگاه مشروبات الکلی است که روز گذشته دردادگاهی در ایات ماهاراشترا هند به اعدام محکوم شد.

قاضی پرونده این جنایت را یکی از بزرگ ترین تخلف های نادر دوره کاری اش عنوان کرد. به عقیده این قاضی نه تنها قتلی اتفاق افتاده بلکه "بی رحمی و بی شرمی شدید "‌در پرونده نیز دیده می شود علاوه بر آنکه در رفتار متهم هیچ پشیمانی نیز به چشم نمی خورد.

اطلاعات پلیس نشان میدهد که قاتل فردی الکلی بوده که همسرش نیزاو را به خاطر کتک هایی که به  وی می زد  ترک کرده بود .پس از ترک همسر متهم با مادر پیرش زندگی می کرد که به دلیل اعتیادش بارها با او درگیری داشته است.