به گزارش پایگاه خبری نشان :

فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از حمله طالبان به یک بیمارستان در هلمند و غارت آن خبر داد.

وی در توضیح تصویر اینگونه نوشت که گروه طالبان پس از حمله به بیمارستانی در هلمند ابتدا داروها و تجهیزات آن را غارت و سپس آن را منفجر کردند.

وی در ادامه نوشت طالبان دشمن افغانستان است.