به گزارش پایگاه خبری نشان :

آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که پراید ۱۱۱ در بازار ۱۳۹ میلیون تومان قیمت دارد. در جدول زیر قیمت روز انواع پراید را در بازار آزاد مشاهده می‌کنید.

5586986