به گزارش پایگاه خبری نشان :

قاتل سریالی در آمریکا که ۵ زن را بین سال های ۱۹۷۷ و ۱۹۷۹ به قتل رسانده بود روز قبل از اجرای حکم اعدامش در سلولش مرد.

متهم بین سال های ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ پنج زن را به قتل رسانده و در آن زمان بازداشت و به اعدام محکوم شده بود اما روز قبل از اجرای حکم درگذشت.

اطلاعات پلیس نشان می دهد که این قاتل زنجیره ای پس از تجاوز به ۴ زن و یک دختر ۱۲ ساله تک تک شان را بی رحمانه به قتل رسانده است.

گفتنی است که متهم از مخوف ترین قاتلان سریالی آمریکا بود که توانسته بود با هوش بسیار بالا پلیس را فریب داده و قضات آمریکای را گمراه کرده و چند سال آزادانه زندگی کند اما ادر نهایت انجام آزمایش های دی ان ای توانست او را به دام قانون بیاندازد./