به گزارش پایگاه خبری نشان :

گارد ساحلی ترکیه بیش از ۲۰۰ مهاجر از جمله افغان‌ها و سوری‌ها را که با یک قایق ماهیگیری در حال عبور از دریای اژه بودند بازداشت کرد. این تعداد یکی از بزرگترین بازداشت مهاجران در سال جاری بود که نشان دهنده افزایش جریان پناهجویان در اروپا پس از وقفه‌ای است که توسط بیماری همه‌گیر ویروس کرونا ایجاد شده بود است. این پناهجویان از  افغانستان، سوریه، ایران، اریتره، یمن و پاکستان  بودند که توسط گارد ساحلی ترکیه دستگیر شدند

این بازداشت ها همراه با تحقیر ایرانی ها صورت گرفت و ناسف آور است کشور ثروتمندی مثل ایران چرا باید بخاطر سو مدیریت با فرار جوانانش روبرو شود.