به گزارش پایگاه خبری نشان :

سروش رفیعی اخیرا توئیتی کنایه آمیز زد که به نوعی تأییدکننده پیوستنش به استقلال بود.

photo_2021-08-07_17-31-49