به گزارش پایگاه خبری نشان :

روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی نوشت: «چند ماه قبل از انتخابات تصمیم داشتم این متن را بنویسم اما هر بار منصرف تر از قبل جرأت نوشتن را نداشتم ولی امروز به بهانه تصویر و دلنوشته ای که آقای مهدی ابطحی از آقای مهدی کروبی منتشر کرد با این مضمون که حمایت ما از آقای روحانی اشتباه بود عزمم را برای نوشتن جزم کردم.» در این مطلب آمده است: «اصالحات ... برای نجات خود از غرق شدگی سیاسی و به اعتبار ریشه های مهری که با شعار اصالحات در دل مردم کاشته بود تنها برای ماندن و نفس کشیدن در این بازی قدرت دست به دامن هر حزب و گروهی شد و زندگی در دامنه احزاب دیگر را به مردن در قله افتخار ترجیح داد و... در هر انتخابات چه مجلس چه ریاست جمهوری به علت نداشتن مهره، اصالحات از نامزدهای احزاب دیگر حمایت کرد تا شاید نام اصالحات زنده بماند... غافل از اینکه مردم اعمال و نتیجه کار این افراد را به پای حزب خواهند نوشت. حمایت چشم بسته حزب از افراد تشنه قدرت بجای تشنه خدمت افرادی را روی کار آورد که تیشه بر ریشه اصلاحات زدند.»اصلاح طلبان ۸ سال با شعارهایی از روحانی حمایت کردند و حال که دیدند از دولت او آبی گرم نشده و سوء تدبیر و ناکارآمدی دولت موردحمایتشان، امیدها را ناامید کرده و کشور را در بحران های اقتصادی فرو برده است، به خاطره گویی و نقل قول لیدرهای خود روی آورده و بی آنکه از ملت ایران عذرخواهی کنند و مطالبات اجتماعی بر زمین مانده را پیگیری کنند، می گویند «حمایت ما از آقای روحانی اشتباه بود