به گزارش پایگاه خبری نشان :

کامنت های کاربران در فضای مجازی درباره عملکرد فرهاد مجیدی خیلی جالب است، در یکی از این نظرات آمده است:

 

فرهاد مجیدی بهترین مربیه ایرنه  بدون شک

رو دستش نیس

اگر نبود الان الهلال نمیرفت مرحله یک چهارم

واقعا کمک زیادی ب تیم الهلال کرد