به گزارش پایگاه خبری نشان :

photo_2021-09-20_21-41-55

برخی با اشاره به عوض شدن پلاک ماشین فرهاد مجیدی ادعا کردند که او ماشینش را در قمار باخت است اما مقایسه شماره پلاک ماشین مجیدی با عکس های قبلی دروغ بودن این شایعه را نمایان کرد.

photo_2021-09-20_21-40-03