به گزارش پایگاه خبری نشان :

قرار شد تمام اهداف باشگاه با نظرات سرمربی تیم ارائه شده تا کار را به بهترین شکل پیش ببریم.

همه هدف ما این است که هیچ نوع فشار و استرس و مشکلی برای هواداران به وجود نیاید.

منتقد مجیدی نبودم و همیشه واقعیت‌ها را می‌گفتم شاید برخی اظهارات من برخلاف نظر او بوده ولی در اکثر موارد از وی حمایت کردم.

من همیشه طوری صحبت می‌کنم که برایش راهکار داشته باشم و یادم نمی‌آید به شکلی حرف زده باشم که جنبه تخریبی داشته باشد.

ما کنار مجیدی هستیم ولی خود او همه چیز را رقم می‌زند، ماندن و رفتن مجیدی دست ما نیست بلکه دست خود او است.

ما سعی می‌کنیم آرامش را حکمفرما کنیم و شرایط را برای سرمربی مهیا کنیم، همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد اما باید بگذاریم بعد از مهیا شدن شرایط سرمربی تصمیم خودش را اتخاذ کند.