به گزارش پایگاه خبری نشان :

رسانه های رژیم صهیونیستی بامداد امروز شنبه ۸ آبان ماه مدعی شدند که یک گروه هکری به نام «سایه سیاه» که به گفته این رسانه ها ماهیت ایرانی دارد مسئولیت حمله سایبری و از کار انداختن سرورهای شرکت اسراییلی خدمات اینترنتی «سایبرسرو» را پذیرفته است.

به گفته رسانه های رژیم صهیونیستی گروه سایه سیاه قبلا نیز با حمله به یک شرکت بیمه و یک شرکت مالی این رژیم، اطلاعات مربوط به مشتریان «سایبرسرو» از جمله یک شرکت حمل و نقل را منتشر کرده بود.

ادعای مطرح شده از سوی رسانه های رژیم صهیونیستی هنوز از سوی مراجع رسمی رد یا تایید نشده است.