به گزارش پایگاه خبری نشان :

بررسی ترکیب های لایحه بودجه بر شاخص رفاه اجتماعی اثر گذار است. لایحه بودجه فعلی دولت، نشانگر کاهش رفاه اجتماعی در سال آینده برای ده ها میلیون ایرانی است. بررسی لایحه بودجه  نشان می دهد هزینه ها مردم  در بخش بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی، مخابرات، حمل و نقل و آب، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر افزایش شاخص کمی درآمدی رفاه دارد به شدت دچار بحران خواهد شد.

لایحه بودجه 1401 تورم زا است و تورم یعنی فقر امور بهداشت، آموزش، توسعه و عمران باعث که چیدمان این ضعف ها  ارتقای سطح توسعه انسانی  را کاهش می دهد و حتی متوقف می کند.افزایش درآمد سرانه باعث افزایش کمی و کیفی استاندارد های زندگی می شود اما لایحه بودجه 1401 خبرهای خوبی برای جامعه ندارد و خبری از رفاه نمی دهد.

بودجه سال آینده کشور احتمالا یکی از غیر تخصصی ترین بودجه هایی است که در ۵۰ سال اخیر در کشور نوشته شده است. هدف از نوشتن بودجه هدایت سیاستگذاران کشور در مورد امکان و اولویت‌های سرمایه گذاری در کشور از منظر اقتصاد جزء و کلان و ایجاد بستر مناسب برای تقویت بنیه اقتصادی کشور در دراز مدت است.

در اکثر کشورهای دنیا نوشتن بودجه سال آینده پروسه ای دقیق و بسیار تخصصی است که مستلزم همکاری نزدیک اقتصاددانان، سیاستمداران، نظامیان و متخصصین طراز اول صنایع مادر است. لازمه نوشتن بودجه متوازن کردن مخارج و درآمدهای کشور بصورتی تخصصی ، عملی و منطقی است و ایجاد زیر ساخت لازم برای رشد و تقویت اقتصاد در دراز مدت.

مشخصات بودجه خوب

مشخصات بودجه خوب، اولویت دادن به بهروزی شهروندان و بهبود وضعیت سلامت و اقتصاد آنها بطوری که کشور را در مسیر پیشرفت علمی، صنعتی و زیست محیطی در سال‌های آتی قرار دهد. در سال‌های اخیر بهروزی و بهبود زندگی شهروندان به هیچ وجه از اولویت‌های بودجه کشور نبوده است.بودجه سال آینده اولویت‌های دفاعی را بوضوح بالاتر از بهبود زندگی شهروندان قرار داده است.

در لایحه بودجه سال آینده بودجه دستگاه های ‌نظامی کشور افزایش چشمگیری داشتند. بعنوان مثال بودجه سپاه  به ۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بودجه سال جاری سپاه  ۳۸ هزار میلیارد تومان و سال گذشته ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده بودجه صدا و سیما به ۵۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بودجه سال جاری صدا و سیما ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال آینده ۵۶ درصد رشد خواهد داشت. این رشد تقریبا ۴ برابر بیشتر از رشد  ۱۰ درصدی حقوق پایه کارمندان است.بودجه نهاد ریاست جمهوری نیز از ۵۰۰ میلیارد تومان در دولت روحانی به ۱۴۰۰ میلیارد تومان در دولت رییسی در سال آینده تغییر کرده است. تنها یک سوم از بودجه سال آینده به هزینه های عمومی تخصیص یافته است که شفافیت کافی در این تخصیص بودجه وجود ندارد.

بودجه 1401 و بی توجهی به چالش های محیط زیستی و اقتصاد مردم

حداقل حقوق در بودجه سال آینده قطعا تضعیف قدرت خرید عموم مردم را بدنبال خواهد داشت و اختلاف طبقاتی را عمیق تر می کند. بودجه سال آینده نرخ تورم را در سال ۱۴۰۰ را نادیده می گیرد و تورم در سال آینده را افزایش خواهد داد. بودجه سال آینده با افزایش مالیات به اکثر مردم کشور که در فقر زندگی می کنند (۶۰ درصد مردم زیر خط فقر) فشار بیشتری وارد می کند و به هیچکدام از چالش های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی که تاثیر جدی در زندگی مردم دارند نظری ندارد. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که بی تفاوتی بودجه کشور به چالشهای مهم کشور بستر بحران‌های اجتماعی را فراهم می کند. هنوز تمام فرصتها برای اصلاح لایحه بودجه به اتمام نرسیده است و امید است دولت رییسی با تغییرات عمده در لایحه بودجه فرصتهای زندگی بهتر برای مردم در سال آینده را فراهم کند.

منبع " فارس