به گزارش پایگاه خبری نشان :

این روزها مسئولان نسخه "تحمل" برای مردم می پیچند آنهم برای مردمی که درآمد خانوارها برایشان جایی برای تحمل بیشتر نگذاشته است. خط فقر به 12 میلیون رسیده است این در حالی است که حداقل حقوق 4200 تعیین شده است این فاصله خود گویای شرایط اقتصادی جامعه و آسیب های ناشی از تورم و گرانی ها است. آسیب هایی که از خشم اجتماعی و روانی تا افزایش بزهکاری کشیده شده است.

ولی مردم همچنان به تحمل ادامه می دهند ولی تحملی از رضایت ناشی از مدیریت های درست نیست بلکه تحمل مردم از وخامت شرایط اقتصادی ایران بتدریج و طی چند دهه بوجود آمده است و به همین دلیل مردم آهسته آهسته خود را با شرایط سخت اقتصادی وفق داده اند. این شرایط اقتصادی در هیچکدام از جوامع پیشرفته برای مردم قابل قبول نیست و موجبات تغییرات اجتماعی عمیقی می شود.

سخن گفتن از شرایط سخت اقتصادی به نظر یکی از ملزومات زندگی روزمره مردم است و دیگر تعجبی را برانگیخته نمی کند. گویی مردم دائما در انتظار شرایط سخت تر هستند هرچند امید دارند که فشارها برطرف شوند.بنابراین سخن گفتن از شرایط سخت تر در سال آینده ممکن است تکرار مکررات باشد. ولی دانستن عمق سختی ها و چالش های پیش رو ممکن است مسئولین اقتصادی کشور را به راه حل‌های علمی جدید هدایت کند پروسه ای که سالها در اقتصاد کشور اتفاق نیافتاده است.

اقتصاد کشور با چالش های جدیدی در سال آینده روبروست. دعوت پیاپی مسئولین کشور از مردم در تحمل سختی ها به نظر ریشه در آگاهی برخی از مسئولین از شدت و پیامدهای احتمالی این سختی ها دارد.چالشهای اقتصادی پیش رو در سال آینده بی سابقه خواهند بود. تخمین زده می شود که کسر بودجه کشور در سال آینده بالغ بر یک میلیارد دلار در ماه باشد.

قالیباف در جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی مراسم گرامیداشت هفته پژوهش اذعان دارد که اقتصاد کشور به گِل نشسته است و دلیل آنرا دولتی سازی می داند. گرچه دولتی سازی تنها علت و یا حتی مهم‌ترین علت مشکلات اقتصادی کشور نیست ولی دولتی سازی منجر به حذف رقابت اقتصادی و صنعتی و پایین آمدن کیفیت و کمیت تولید در تمام کارگاه ها و کارخانه هایی است که دولت اختیار آنها را به عهده گرفته است.

پیامد مستقیم وضع وخیم اقتصادی کشور بیکاری و نرخ رو به رشد آن است. در یک دهه گذشته متوسط بیکاری در جهان ۵/۵ درصد بوده است ولی در ایران این رقم هیچگاه از دو برابر متوسط جهانی کمتر نشده است. به گزارش بانک جهانی، ایران یکی از معدود کشورهایی در جهان است که نرخ بالای بیکاری و تورم را داراست. هر دو معضل راه حل‌های علمی ای دارند که سالهاست در کشورهای دیگر به کار گرفته شده اند. سیاست زدگی و آرمان گرایی در اقتصاد کشور مانع به کار گرفتن راه حل‌های علمی برای درمان اقتصاد رو به مرگ کشور است.

لایحه بودجه سال آینده، بحران اقتصادی به همراه دارد. افزایش بودجه فعالیت های غیر مولد و سردرگمی و عدم‌شفافیت در سرمایه گزاری هایی که می توانند در بهبود شرایط اقتصادی کشور نقش مهمی داشته باشند خلاصه ای است از لایحه بودجه سال آینده. همچنان که برخی از مسئولین کشور هشدار داده اند سال آینده، سال سختی خواهد بود. شاید سخت ترین سال در ۴ دهه گذشته.

منبع : تسنیم