به گزارش پایگاه خبری نشان :

محمد مهاجری درباره افزایش اختلافات بین دولت و مجلس به نشان 24 گفت: زمان انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ شاهد اختلافاتی بین جبهه پایداری و جریان آقای قالیباف بودیم که در نهایت این دو گروه لیست تهران را به طور مساوی با هم تقسیم کردند اما اختلافات شان باقی ماند و به انتخابات ریاست جمهوری کشیده شد.

وی افزود: گرچه آقای قالیباف تصمیم به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری داشت اما در نهایت به جمع بندی رسید که ریاست مجلس برای او کفایت می کند بنابراین اعلام کاندیداتوری نکرد و گفت «اگر آقای رئیسی بیاید من نامزد انتخابات ریاست جمهوری نمی شوم».

این فعال مطبوعاتی ادامه داد: با این وجود سهمی که آقای رئیسی از کابینه به آقای قالیباف داد کمتر از سهمی بود که به جبهه پایداری داد و فشارهای آقای قالیباف برای کسب سهم بیشتر نیز میسر واقع نشد، حال آنکه علاوه بر کمیت، پایداری‌ها در مسئولیت های کلیدی تر قرار گرفتند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار کرد: هر چند کابینه آقای رئیسی رأی بالایی از مجلس گرفت اما هر چه گذشت اختلافات بین دولت و مجلس بیشتر شد، به طوری که امروز می بینیم، نمایندگان مجلس از استیضاح چند وزیر سخن می گویند. معتقدم این وضعیت حادتر و بر تعداد وزرای در معرض استیضاح افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به اختلافات بین دولت و مجلس افزود: ریشه نخست آن به دعوای جبهه پایداری با آقای قالیباف بر می گردد و ریشه دوم اختلافات نیز به دخالت های نمایندگان مجلس در امور اجرایی مربوط می شود. بسیاری نمایندگان امروز با دولت در موضوعات مختلف اجرایی به طور مثال موضوع عزل و نصب استانداران و فرمانداران بحث می کنند که در آینده این وضعیت تشدید هم خواهد شد.

مهاجری با بیان اینکه در آینده نزدیک شاهد دعوای قالیباف و رئیسی خواهیم بود، تأکید کرد: البته آقای قالیباف به ظاهر شمشیر روی دولت نخواهد کشید اما جریان مدافع خودش را به طرح انتقادات تند از دولت و سئوال و استیضاح وزرا تشویق و تحریک خواهد کرد که بی شک یک رویارویی بین آقای قالیباف و رئیسی اتفاق خواهد افتاد.