به گزارش پایگاه خبری نشان :

​​تست هوش تصویری علاوه بر به چالش کشیدن ذهن و هوش شما جنبه تفریحی و فان هم دارند و سرگرم کننده هستند. حالا از شما میخواهیم که با تست هوش تصویری که ذهن و چشم شما را به فعالیت وامی‌دارد ما رو همراهی کنیم. فکر می‌کنید چقدر باهوش هستید ؟ آماده اید؟ پس بریم در کنار هم یه تست هوش جذاب رو حل کنیم.​

در تصویر آزمون هوش شناخت زوج خون آشام ما دو تصویر متفاوت از دو زوج خوشبخت را در کنار هم مشاهده می کنیم،یکی از این چهار نفر انسان نمی باشد.

میتونی با توجه به تصویر و نشانه هایی که در تصویر وجود داره بگی کدوم فرد خون آشام می باشد؟

افزایش فعالیت مغز که نقش اصلی و کلیدی در بدن را ایفا می کند، می تواند به افزایش هوش و مهارت های شناختی شما کمک زیادی بکند. پس تلاش کنید به صورت روزانه و مرتب انجام بازی های فکری را در برنامه روزانه خود قرار دهید.

پاسخ آزمون هوش شناخت زوج خون آشام

 با توجه به تصویر زوج سمت سمت چپی خون آشام می باشند،اگر به آینه دقت کنید متوجه می شوید که مرد سمت چپی انعکاسی از تصویرش دیده نمی شود و همان طور که می دانیم یکی از خصوصیات بارز خون آشام ها عدم وجود داشتن تصویر در آینه می باشد.

تست هوش