به گزارش پایگاه خبری نشان :

​​​تست هوش تصویری علاوه بر به چالش کشیدن ذهن و هوش شما جنبه تفریحی و فان هم دارند و سرگرم کننده هستند. حالا از شما میخواهیم که با تست هوش تصویری که ذهن و چشم شما را به فعالیت وامی‌دارد ما رو همراهی کنیم. فکر می‌کنید چقدر باهوش هستید ؟ آماده اید؟ پس بریم در کنار هم یه تست هوش جذاب رو حل کنیم.

شناسایی معشوق دختر در بازی فکری امروز چالشی است که باید در طول 9 ثانیه به آن پاسخ دهید. برای تشخیص شناسایی معشوق دختر داخل تصویر باید با تمرکز بالا به عکس نگاه کنید و از قدرت ذهنی و ضریب هوشی بالای تان استفاده کنید.

همانطور که گفتیم در تصویر بالا باید مشخص کنید که معشوق دختر کیست. در معمای امروز یک نفر از بین این سه مرد عاشق تنها دختر داخل تصویر هستند. دختر نیز عاشق آن مرد است.

اگر با دقت به لباس سه پسری که روی چهارپایه ها نشسته اند نگاه کنید، می توانید فردی را که عاشق دختر است شناسایی کنید. مردی که در سمت راست تصویر نشسته است معشوق دختر است زیرا همان سنجاقی را روی سینه کتش دارد که دختر از آن یک دستبند روی دستش دارد.

بنابراین، پاسخ به این بازی فکری این است که معشوقه دختر مردی است که یک سنجاق گل روی کتش دارد.

تست هوش