به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، قیمت بیت کوین امروز به ۶۱ هزار و ۱۹ دلار رسید که رشد نیم درصدی داشته البته ارزش بیت کوین در یک هفته اخیر بیش از ۴ درصد کاهش داشته است.​

اتریوم نیز در نمودار هفتگی عملکرد قابل قبولی نداشته است و کاهش بیش از ۷ درصدی دارد.​

بهترین عملکرد در بازار را تون کوین دارد که در یک هفته اخیر ۲۰ درصد رشد و در ۲۴ ساعت اخیر نیز نزدیک به ۴ درصد رشد داشته است.

دوج کوین در یک هفته اخیر ۱۲ درصد ریزش قیمت دارد.

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه روزانه هفتگی

۱ بیت کوین $۶۱,۰۱۹ ۳,۶۹۲,۳۹۷,۵۸۲تومان ۱.۲۰۲تریلیون دلار ۱۳.۰۵میلیارد دلار ۰.۴۳% -۴.۲۱%

۲ اتریوم $۲,۹۱۶.۵۹ ۱۷۶,۴۸۷,۲۸۴تومان ۳۵۰.۳میلیارد دلار ۶.۱۰۳میلیارد دلار ۰.۴۸% -۷.۰۵%

۳ تتر $۰.۹۹۹۶۲۲ ۶۰,۴۸۸تومان ۱۱۰.۸میلیارد دلار ۲۶.۴۵میلیارد دلار ۰.۰۱% -۰.۰۴%

۴ بایننس کوین $۵۹۰.۲۱ ۳۵,۷۱۴,۶۱۷تومان ۸۷.۱۱میلیارد دلار ۱.۲۲۳میلیارد دلار ۰.۵۸% ۰.۶۳%

۵ سولانا $۱۴۴.۹۳ ۸,۷۷۰,۳۳۷تومان ۶۵.۰۱میلیارد دلار ۱.۰۴۰میلیارد دلار ۰.۳۳% -۰.۳۷%

۶ یو اس دی سی $۱.۰۰ ۶۰,۵۱۲تومان ۳۳.۱۳میلیارد دلار ۲.۸۹۴میلیارد دلار ۰.۰۰۲% ۰.۰۱%

۷ ریپل $۰.۵۰۴۳۷۷ ۳۰,۵۲۰تومان ۲۷.۹۲میلیارد دلار ۳۸۸.۵میلیون دلار ۰.۴۲% -۴.۷۳%

۸ دوج کوین $۰.۱۴۰۶۱۰ ۸,۵۰۸تومان ۲۰.۲۸میلیارد دلار ۵۷۳.۹میلیون دلار ۲.۱۹% -۱۲.۷۳%

۹ تون کوین $۶.۹۴ ۴۱۹,۹۸۷تومان ۲۴.۱۱میلیارد دلار ۲۳۵.۳میلیون دلار ۳.۸۸% ۲۰.۶۷%

۱۰ کاردانو $۰.۴۳۸۲۹۹ ۲۶,۵۲۲تومان ۱۵.۶۳میلیارد دلار ۱۷۴.۲میلیون دلار ۱.۵۶% -۴.۵۳%