به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی ، قیمت رنو ساندرو در آگهی‌های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۹۰ هزار کیلومتر یک میلیارد تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۲۰ هزار کیلومتر ۹۶۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.​

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد​

قیمت روز انواع خودرو ساندرو

برند مدل کارکرد قیمت (تومان)

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۲۰,۰۰۰ ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۰۳,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۵۷,۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰

رنو ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۹۸,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۴۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۸۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۹۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۱۶,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

منبع: باما