به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، احمدی نژاد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری راهی وزارت کشور شد.

 محمود احمدی نژاد با اعلام تصمیم خود برای ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از حضور در ستاد انتخابات کشور گفت: مردم با اصرار می خواهند که من به این صحنه وارد شوم، من هم در تمام این روزها گفته ام در حال بررسی هستم. می دانید کار سخت و پیچیده است. شرایط سخت و پیچیده است. اما دو سه روز است که مردمی که می آیند، دیگر نمی گویند بیا یا دعوت می کنیم، می گویند ما به عنوان ملت به شما دستور می دهیم که بیایید!

وی افزود: من به عنوان خادم و کوچک ملت ایران، به عنون قطره ای از اقیانوس ملت ایران در برابر این درخواستها چه کاری می توانم بکنم؟ مقاومت در برابر این بسیار سخت است. با اینکه می دانم آن طرف موضوع هم بسیار بسیار سخت است و کارهای سنگینی پیش روست. شرایط کشور را می شناسم اما می خواهم خدمت شما عرض کنم بالاخره شما پیروز شدید.

 احمدی‌نژاد گفت: ان شاءالله امروز در وزارت کشور حاضر می شوم و آن وظیفه ای را که مردم بر عهده من گذاشتند انجام می دهم.

فیلمی که دولت بهار، رسانه احمدی‌نژاد از حرکت وی به سمت ستاد انتخابات وزارت کشور منتشر کرد.

ایلنا