به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرنگار:الهام کریمی، قیمت رنو ساندرو در آگهی‌های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ صفر یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۳۰ هزار کیلومتر ۹۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت روز انواع خودرو ساندرو

برند مدل کارکرد قیمت (تومان)

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ صفر ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ صفر ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ صفر ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ صفر ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۲۵,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۵۴,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۶۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۳۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰