به گزارش پایگاه خبری نشان :

محمد جواد ظریف دقایقی پیش در جمع اعضای ستاد مسعود پزشکیان گفت که در دولت نخواهد بود.

ظریف خطاب به اعضای ستاد گفت: دولت را مشفقانه و منصفانه نقد کنید.