به گزارش پایگاه خبری نشان :

استعلام یارانه معیشتی با کد ملی و همچنین پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir ، عنوان گزارشی است که در ادامه شرح داده ایم. اگر میخواهید از یارانه معیشتی خود مطلع شوید فقط کافیست در اندیشه معاصر بمانید و هر آنچه درباره استعلام یارانه معیشتی با کد ملی و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir برایتان شرح داده ایم را مطالعه کنید.

سرپرستان خانوار می‌توانند با استفاده از کد ملی یارانه خود را استعلام کنند. به سادگی می‌توانید در هر ساعتی از شبانه روز از وضعیت یارانه خود یا سایر افراد مطلع شوید. البته دقت داشته باشید که برای استعلام یارانه با کد ملی در این سامانه، باید به رقم سمت راست کد ملی تان توجه کنید؛ زیرا افرادی که رقم آخر یا سمت راست کد ملی شان زوج است، در روز‌های زوج امکان وارد شدن به این سامانه و استفاده از آن را دارند.