آی تی

شرکت مایکروسافت به عنوان یکی از شناخته شده ترین شرکت های سیلیکون ولی به کارمندان خود امید داده است که حتی در شرایطی که به علت شیوع کرونا سر کار حاضر نشوند می توانند روی حقوق خود حساب کنند. این موضوع به ویژه برای کارمندانی که از این شرکت حقوق ساعتی دریافت می کردند بسیار مهم است.