حوادث در تهران

اخبار روز / اخبار حوادث / اخبار قتل

قاضی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی درحالی کلاف پیچیده یک دسیسه شوم در پرونده قتل را گشود که ورود به دهلیزهای تاریک این ماجرا، مشخص کرد جنایت وحشتناک با چاشنی خیانت از یک سایت غیرمجاز همسریابی آغاز شده است.

اخبار روز / اخبار حوادث / اخبار قتل

​بازار مروی تهران دچار حریق شد. این حادثه در سالگرد حادثه پلاسکو رخ داد.

اخبار روز / اخبار حوادث / اخبار قتل

​رکنا:زن ۳۰ ساله‌ای که به هنگام گذر در بلوار ابوذر به داخل کانال آب بلوار ابوذر افتاده بود، باتلاش بی وقفه آتش نشانان نجات یافت.

اخبار روز / اخبار حوادث / اخبار قتل

​صاحب یک تعمیرگاه در تهران به اتهام حبس غیرقانونی یک مالخر بازداشت شد.

اخبار روز / اخبار حوادث / اخبار قتل

​مرد تهرانی در حالی از همسر سوم خود به اتهام قتل فرزندشان شکایت کرده بود که این زن یک هفته با جسد نوزاد مرده زندگی کرده بود.