رایانه

در طراحی محصولات برای ماشینکاری CNC، باید به دقت به قوانین و محدودیت‌های مربوط به طراحی رعایت کرد. اهمیت طراحی قطعات به شکلی که فرآیند ماشینکاری آسان و با کیفیت باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است.