نتایج جستجو: فسیل

ایسنا/دانشمندان فسیل ۲۰ میلیون ساله یک نوع کرم را کشف کرده‌اند که طعمه خود را با مخفی شدن در گودالی در زیر زمین به دام می‌انداخته و شکار می‌کرده است.

باشگاه خبرنگاران/قدیمی‌ترین فسیل مار که ۴۷ میلیون سال قبل در اروپا زندگی می‌کرده است در جنوب غرب آلمان کشف شد.