نتایج جستجو: قتل همسر

ایران/مرد روانی که در سال ۲۰۱۱ میلادی همسرش را در شب کریسمس به قتل رسانده و جسدش را روی مبلمان نشانده و به صورتش عینک زده بود تا به فرزندانش وانمود کند مادرشان زنده است به زودی دادگاهی می شود.

شرق: مردی که متهم است همسر دوم خود را از پله‌ها به پایین پرت کرده و به قتل رسانده است، در دادگاه کیفری استان تهران به حبس و پرادخت دیه محکوم شد.

ایران/مرد جوان که در جنایتی هولناک به دنبال اختلاف خانوادگی همسرش را با چاقوی آشپزخانه به قتل رسانده بود، پس از گذشت ۴۰ روز به قتل اعتراف کرد.