وام بازنشستگان تأمین اجتماعی

وام بازنشستگان

وام ۳۰ میلیون تومانی را می‌توانیم برای بازنشسته‌ها تا ۳ سال هم قسط بندی کنیم و سقف پرداخت اقساط هم در ماه کمتر از یک میلیون تومان خواهد بود.

وام بازنشستگان | وام فوری بازنشستگان

رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری کشور از پرداخت ۲۱۳ هزار وام ۱۲ میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی طی سال گذشته خبر داد و درباره پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی در مرحله چهارم گفت: زمان ثبت‌نام مرحله چهارم وام تا ۳۰ مهرماه تکمیل و پرداخت آن آبان‌ماه انجام خواهد شد.

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار حقوق بازنشستگان

با توجه به بیانیه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مبلغ وام فوری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1401 افزایش یافته است. وام فوری بازنشستگان می تواند در این وضعیت اقتصادی به کمک بازنشستگان بیاید؛ وام فوری جزو مسائل و موادری است که دولت تصمیمات خوبی برای آن در نظر گرفته است