کالابرگ الکترونیکی

کالابرگ

مرحله دوم "طرح فجرانه کالابرگ" از امروز آغاز شد و براساس اعلام وزارت رفاه، به دهک‌های یک تا هفتم مبلغ ۲۲۰ هزار تومان برای هر نفر در نظر گرفته شده است که این مبلغ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

کالابرگ الکترونیکی

از هفته های گذشته خبرهای خوشی مبنی بر افزایش یارانه کالابرگ الکترونیکی به گوش می رسد.قرار بر این شده است که دولت یارانه جدیدی در قالب کالابرگ الکترونیکی ۱ و ۲ میلیون تومانی بحساب هر ایرانی پرداخت کند. سوای یارانه کمک معیشت جدید دولت، هر ماه مبلغ ۵۲۰ هزارتومان در کارت کالابرگ الکترونیکی شارژ می شود.

کالابرگ

قرار است دولت یارانه جدیدی در قالب کالابرگ الکترونیکی 1 میلیون تومانی بحساب هر ایرانی پرداخت کند. سوای یارانه کمک معیشت جدید دولت، هر ماه مبلغ 520 هزارتومان در کارت کالابرگ الکترونیکی شارژ می شود.

کالابرگ الکترونیکی | خبر فوری کالابرگ الکترونیکی امروز | زمان ثبت نام کالابرگ الکترونیکی

چند روز آیده قرار چند واریزی جذاب بحساب هر ایرانی واریز شود. درکنار این یارانه جدید قرار رقم یارانه کالابرگ الکترونیکی این افراد افزایشی شود. جزئیات جدید از این واریزی ها را با هم می خوانیم.