گروه های مختلف

کمتر از چهار ماه دیگر تا دوم اسفند که روز برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است، باقی مانده و تحرک و تلاش گروه‌های مختلف سیاسی برای موفقیت در این عرصه پررنگ‌تر از همیشه شده است.