علی دایی در خارج

علی دایی | زن اول علی دایی | زن علی دایی | دختر علی دایی

عکس دیده نشده ای از دوران جوانی علی دایی در کنار محمدرضا گلزار در حال بازی منتشر شده که برای هوادران اسطوره فوتبال ایران خیلی جذاب بنظر آمده است.