نیمه نهایی جام حذفی

​فرشاد فرجی مدافع پرسپولیس گفت: هدف همه ما موفقیت پرسپولیس است و این حرف یک شعار نیست. اینکه چه کسی بازی کند یا نکند تشخیص آقا یحیی و کادرفنی است.

دو پنالتی و یک اخراج، دکتر از دکتر خورد!سوم اسفند ماه 1401 برای سیاوش یزدانی و بیژن حیدری فراموش نشدنی خواهد بود، اما با حس و حالی کاملا دگرگون.دو پنالتی و یک اخراج، دکتر از دکتر خورد!

دو پنالتی و یک اخراج، دکتر از دکتر خورد!سوم اسفند ماه 1401 برای سیاوش یزدانی و بیژن حیدری فراموش نشدنی خواهد بود، اما با حس و حالی کاملا دگرگون.دو پنالتی و یک اخراج، دکتر از دکتر خورد!