به گزارش پایگاه خبری نشان :

نخستین بار، روزنامه انگلیسی اکسپرس از کشف این قطعه "تاریخی" سخن گفت و عمر آن را حدود 800 سال ذکر کرد، و این سوال را مطرح نمود که آیا کشف چنین قطعه ای، شاهدی بر وجود تمدن های کهن و از بین رفتۀ بشری است؛ به ویژه آن که خط به کار رفته بر روی این قطعه گل حکاکی شده، خط میخی است که حدود 5 هزار سال پیش به کار می رفته است.

 

 

 

اما سایت Mysterious Universe مدعی شده که به نظر کارشناسان، عمر این قطعه حدود 3 هزار سال است و برخی را بر آن داشته که فرضیۀ آوردن این قطعات به زمین توسط تمدن های موجود بر کرات دیگر آسمانی را مطرح کنند!