به گزارش پایگاه خبری نشان :

پلیس آمریکا پسری 29 ساله را به جرم قتل پیرزن 80 ساله ناتوان دستگیر کرد.

متهم که یکی از مجرمان سابقه دار بوده پس از این که قربانی را ربود پس از آزار و اذیت و سرقت اموال وی او را با ضربات پی در پی چاقو به قتل رساند و جسدش را در پشت یک فروشگاه رها کرد.

در پی کشف جسد قربانی در پشت فروشگاه پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد و توانست متهم فراری را شناسایی و دستگیر کند.

پسر ۲۹ ساله امریکایی پس از ربودن یک پیرزن ۸۰ ساله وی را به ‌ قتل رساند و جسدش را در خیابان رها کرد.

گفتنی است که قاضی پرونده در این ارتباط بیان کرد که انگیزه مجرم از آدم‌ربایی و قتل روشن نیست اما پس از قتل بی‌رحمانه جسد پیرزن را در خیابان و پشت یک فروشگاه رها کرده است و این یکی از فجیع‌ترین جنایاتی است که شاهدش بودم زیرا قربانی زنی ناتوان بوده که مورد آزار قرار گرفته است