به گزارش پایگاه خبری نشان :

رویت مار در مناطق  مسکونی هند اتفاقی معمول است و یکی از مهمترین نگرانی‌های ساکنان این مناطق به شمار می‌رود. در اتفاقی که به تازگی رخ داد یک زن محلی در این کشور با دیدن کودک ۲ ساله خود که به سمت یک مار شاه کبرا سینه خیز می‌رفت با اقدامی به موقع توانست جان فرزندش را نجات داد.

«ساسمیت گوچهایت» و همسرش «آکیل موندا» در خانه حضور داشتند که ناگهان با این صحنه وحشتناک روبه‌رو شدند. در حالی که موندا پسر ۲ ساله خود را بغل کرد و از پنجره اتاق به بیرون پرید، مادر کودک نیز با وجود آنکه هیچ ماری را لمس نکرده بود این خزنده را گرفت و به بیرون از خانه پرتاب کرد. این اتفاق روز شنبه و زمانی رخ داد که یک مار شاه کبرا ۸ فوتی (۲.۴۳ متری) وارد خانه این زوج در منطقه «مایوربهانج» واقع در ایالت اودیشا شد.

در تصاویری که توسط یکی از رسانه‌های محلی هند منتشر شده این زن را در کنار این خزنده خطرناک نشان می‌دهد. پدر این کودک در این باره گفت: «به محض اینکه پسرم را دیدم که به سمت مار می‌رود فورا او را بغل کردم و از پنجره اتاق بیرون پریدم. سپس به یک افسر جنگلبانی که می‌شناختم زنگ زدم و از او کمک خواستم.»

گفتنی است؛ این مار شاه کبرا توسط ماموران جنگلبانی محل شکار و به منطقه جنگلی منتقل شد.